ادامه مطلب...با گسترش روزافزون استفاده از انرژی الكتریكــی ، امــروزه كمتــر زمیــنه ای ( از زنـدگی روزمره تا فعالیتهای صنعتی و خدماتی ) را می توان یافت كه بشدت به انرژی الكتریكی وابسته نباشد. از آنجا كه همیشه احتمال بروز نقص در سیستمهای تأمین برق و به تبع آن قطع برق وجود دارد، پی آمدهای قطع برق و بكارگیری تمهیداتی به منظور تأمین برق اضطراری قطعاً می بایست مورد مطالعه قرار گیرند. 

مولدهای برق اضطراری بجز در موارد استثنائی دیزل ژنراتورها هستند. موارد كاربرد دیزل ژنراتورها دامنه وسیعی از مصارف كوچك ( خانگی ، صنفی ) تا مصارف عمومی و صنعتی بزرگ را در برمی گیرد .

ادامه مطلب...تحریک کننده (Exciter) 

این بلوک وظیفه تامین جریان مستقیم مورد نیاز در سیم پیچ تحریک را به عهده دارد.

تنظیم کننده (Regulator)

این بلوک کنترلی، وظیفه تقویت وپردازش سیگنالهای کنترل ورودی را(به سطح و شکلی که برای کنترل تحریک کننده مناسب باشد) بر عهده دارد.

1. مقدمه 

عنوان موتورهای دیزل که به نام موتورهای اشتعال بر اثر فشار بالا نیز شناخته می شوند، از نام دکتر رودلف دیزل اقتباس گشته که در حدود سال 1893 در آلمان اختراع آن را به ثبت رسانید. این موتورها از نوع موتورهای احتراق داخلی محسوب می شوند زیرا اشتعال در داخل موتور انجام می شود. اساس این نوع موتور از نظر ساختمان و طراحی مشابه موتورهای بنزینی می باشد که آن هم نوعی موتور احتراق داخلی بوده ولی اختلاف آنها در طریقه ورود سوخت به سیلندرهای موتور و شیوه وقوع احتراق می باشد. 

در موتورهای بنزینی، سوخت با هوا مخلوط شده و وارد سیلندر می شود و اشتعال بر اثر یک جرقه الکتریکی توسط شمع ایجاد می گردد. در موتورهای دیزل، سوخت به شکل پودر شده و به درون سیلندر تزریق شده و اشتعال در اثر درجه حرارت بالای داخل سیلندرها حاصل می شود. 

ادامه مطلب...باطری های رایج و مورد استفاده در دیزل ژنراتور ها به انواع زیر تقسیم می شوند:

• باطری خشک (nickel cadmium)

• باطری اسیدی(Lead Acid )

 كيفيت سوخت نقش مهمي در كاركرد درست ، افزايش طول عمر و كنترل انتشار آلاينده ها در  موتورهاي ديزل دارد  . بطوركلي موتورهاي ديزلي كه مطايق با استاندارد ASTM D975-

 داشته باشند  عملكرد قابل قبولي دارند . 

 سوختي كه مورد استفاده قرار مي گيرد بايد تميز ، پايدار و تصفيه شده باشد و خورندگي نداشته باشد .