15.jpg

برد کنترل دیزل ژنراتور به دو منظور مورد استفاده قرار می گیرند :

1- نحوه عملکرد و راه اندازی دیزل ژنراتور عملکردهای دستی، اتوماتیک، امرجنسی، پارالل، سنکرون و …

2- حفاظت و کنترل دیزل ژنراتور و نیز مصرف کننده اعلام آلارم و احیانا خاموش کردن دیزل ژنراتور  برای حفاظت از کمیت های الکتریکی و مکانیکی دیزل ژنراتور و مصرف کننده  

 چرا باید از برد کنترل دیزل ژنراتور استفاده شود؟ چگونه با برد دیزل ژنراتور مانع از خرابی دیزل ژنراتور شویم؟

برد دیزل ژنراتور یک قطعه واجب و حیاتی در جلوگیری از خرابی دیزل ژنراتور است و مانند یک چراغ راهنمایی و رانندگی کلیه پارمترهای اساسی از قبیل دمای آب _ فشارروغن _ ولـتاژ _ دورموتور _ فرکانس و … را علاوه بر نمایش کنترل و حفاظت می نماید. به این صورت که چناچه کمیت ها دارای مقادیر مجاز باشند مانند چراغ سبز راهنمایی و رانندگی به دیزل ژنراتور اجازه ادامه فعالیت را می دهد وای چناچه اندازه یک پارامتر به محدوده غیر مجاز نزدیک شود مانند چراغ زرد ، برد کنترل دیزل ژنراتور اعلام آلارم نموده اما کماکان به دیزل ژنراتور اجازه فعالیت می دهد ولی چناچه اندازه کمیت کمتر و یا بیشتر از حد نرمال شود برد دیزل ژنراتور مانند چراغ قرمز باعث خاموش شدن دیزل ژنراتور می شود و به این ترتیب برد کنترل دیزل ژنراتور مانع از آسیب دیدگی دیزل ژنراتور می گردد. کنترلر دیزل ژنراتور یا به اصطلاح برد کنترل دیزل ژنراتور مانند مغز انسان برای دیزل ژنراتور می باشد.

 در خرید برد کنترلی دیزل ژنراتور به چه نکاتی باید دقت شود؟

قبل ازاخذ قیمت برد کنترل دیزل ژنراتور ابتدا بایستی برند موتور دیزل و مدل آن مشخص گردد زیرا برخی از برندها حتما باستی با پروتکل های ارتباطی خاصی روشن وخاموش شوند و تنها از بردهای خاصی که این پروتکل را دارند استفاده شود. به عنوان مثال برند VOLVO PENTA دیزل ژنراتورهای ولوو ، برد کنترلی که استفاده می شود بایستی حتما پرت کن CAN BUS یا J1939باشد پس برد DEEPSEA  که پرت کن داشته باشد باید انتخاب گردد به عنوان مثال DEEPSEA 6020 CAN BUS مناسب است و نه مدل DSE 5220 بنابراین قبل خرید کنترل دیزل ژنراتور به این نکته مهم دقت نمایید و آن را با کارشناسان ما درمیان بگذارید . همچنین کاربردهای امرجنسی و یا دائمکار در تعیین برد دیزل ژنراتور نقش تعیین کننده ای دارد. پس در هنگام خرید برد کنترل دیزل ژنراتور به این نکته نیز توجه نمایید.

برد کنترل دیزل ژنراتور همانگونه ذکر گردید نحوه راه اندازی و نیز کنترل _ حفاضت دیزل ژنراتور را انجام می دهد به عبارت عامیانه وجود کنترلر دیزل ژنراتور در کاربردهای اضطراری (امرجنسی) و نیز کاربرد دائم کار باعث می گردد احتمال خرابی و آسیب دیدگی دیزل ژنراتور به صفر میل نماید. کنترل کننده دیزل ژنراتور با نام برد دیزل ژنراتور _ برد کنترل دیزل ژنراتور _کنترلر دیزل ژنراتور _ برد ATS دیزل ژنراتور _ برد AMF دیزل ژنراتور در بازار ایران نامیده می شود.