im1.jpg

همه دیزل ژنراتورها برای اینکه بصورت کامل حفاظت شوند به تابلو برق احتیاج دارند. وظیفه تابلو برق در دیزل ژنراتور این است که دیزل ژنراتور را کنترل کند و در صورت بروز اشکال و نقص فنی بوسیله برد کنترلی آن را به مصرف کننده اطلاع دهد که این وظیفه تابلو حفاظت و کنترل دیزل ژنراتور یا AMF می باشد. عملیات دیگری که تابلو برق ها انجام می دهند این است که بصورت اتوماتیک مصرف کننده را به برق شهر و یا دیزل ژنراتور وصل کند که این وظیفه تابلو چنج آور- تابلو اضطراری- تابلو امرجنسی- تابلوATS می باشد. همچنین نوع دیگری از تابلو دیزل ژنراتور هم وجود دارد با عنوان تابلو سنکرون و پارالل دیزل ژنراتورکه این نوع تابلو ها وظیفه سنکرون و پارالل کردن دو یا چند دیزل را باهم و یا با برق شهر دارند. 

توصیه هایی در خرید و ساخت تابلو برق دیزل ژنراتور

 آنچه درباره تابلو دیزل ژنراتور، تابلو امرجنسی، تابلو سنکرون و پارالل باید بدانیم: در کاربرد های اضطراری که دیزل ژنراتور نقش STANDBY دارد استفاده از تابلو امرجنسی یا تابلو  ATSنیاز می باشد. بدین ترتیب با قطع برق شهر ، دیزل ژنراتور بصورت اتوماتیک روشن شده و جایگزین برق شهر می گردد و با وصل شدن مجدد برق شهر، دیزل ژنراتور بصورت اتوماتیک خاموش می گردد، تابلو ATS با نام های تابلو  CHANGE OVERدیزل ژنراتور (تابلو چنج آور)، تابلوEMERGENCY  دیزل ژنراتور (تابلو امرجنسی)، تابلو اضطراری دیزل ژنراتور، تابلو اتوماتیک دیزل ژنراتور نامیده می شود.لازم بذکر است تابلو ATS (تابلو امرجنسی) در حالت استاندارد خود با یک عدد برد کنترلی دیزل ژنراتور مدیریت می شود و این نکته باعث می شود علاوه بر عملکرد بصورت اتوماتیک، کنترل و حفاظت دیزل ژنراتور و بعضا مونیتورینگ کمیت های اصلی دیزل ژنراتور را به عهده داشته باشد. در کاربرد دائم دیزل ژنراتور از قبیل تامین برق معادن و…وجود یک تابلو برق قدرتمند جهت کنترل و حفاظت دیزل ژنراتور و نیز نمایش کمیت های اصلی دیزل ژنراتور بسیار مهم و اساسی است، به این منظور از تابلو های AMF دیزل ژنراتور (تابلو حفاظت و کنترل دیزل ژنراتور) استفاده می شود. تابلو AMF دیزل ژنراتور که با نام های تابلو اصلی دیزل ژنراتور، تابلو کنترل ژنراتور، تابلو حفاظت و کنترل دیزل ژنراتور، تابلو توزیع دیزل ژنراتور، تابلو قدرت دیزل ژنراتور و تابلو فرمان دیزل ژنراتور مشهور است در کاربرد های اضطراری نیز وجود دارد که یا با تابلو امرجنسی دیزل ژنراتور ادغام می گردد و یا بصورت مجزا از تابلو چنج آور بوده و خود نقش کنترل و حفاظت دیزل ژنراتور را به عهده داشته که در این صورت تابلو اتوماتیک ژنراتور نیازی به برد کنترلی ندارد. در مواردی که خرید یک ژنراتور با توان بالا مقرون به صرفه نیست و یا تعدادی ژنراتور از قبل موجود بوده ولی نیاز به ژنراتور با توان بالاتر است و یا هنگامی که می خواهیم بعد از قطع برق شهر (برق اصلی) در هنگام وصل مجدد هیچ گونه خاموشی احساس نشود و نیز در مواردی که جهت کاهش هزینه خرید برق(کاهش قبض برق) وسایر موارد دیگر نیازمند تابلو های سنکرون پارالل دیزل ژنراتور هستیم.

تابلو سنکرون پارالل دیزل ژنراتور به دو صورت طراحی می شوند: الف)سنکرون و پارالل شدن چند عدد دیزل ژنراتور باهم ب)سنکرون و پارالل شدن یک ویا مجموع چند عدد دیزل ژنراتور با برق شهر (برق اصلی) تابلو های سنکرون پارالل دیزل ژنراتور با القابی از قبیل تابلو سنکرون دیزل ژنراتور، تابلو پارالل دیزل ژنراتور، تابلو سنکرون ژنراتور در بازار ایران شناخته می شوند. 

خواهشمند است در موقع خرید دیزل ژنراتور و یا بهینه سازی دیزل ژنراتور موارد فوق را مدنظر قرار دهید، شرکت صنعتی ماه نیرو در هنگام فروش دیزل ژنراتور تابلو موتور برق و تابلو امرجنسی ژنراتور و تابلو سنکرون ژنراتور خود را با برد دیزل ژنراتور DEEPSEA انگلستان، برد دیزل ژنراتور WOODWARD آلمان، و یا برد دیزل ژنراتور COMAP چک طراحی و تولید می کند و استفاده از سایر برد های دیزل ژنراتور از قبیل DATACOM ترکیه به دلیل کیفیت پایین و مشکلات این برد های کنترلی از دسته تولید محصولات خود خارج نموده است و تنها در صورت درخواست مشتری از این بردهای کنترلی استفاده می کند. 

عملکرد تابلو دیزل ژنراتور ((تابلو حفاطت و کنترل )) به این صورت است که ازهنگام دستور استارت به دیزل ژنراتور تا زمانی که دستور خاموش شدن به دیزل ژنراتور ارسال نگردد، تابلو دیزل ژنراتور به صورت کامل سیستم را مونیتورینگ می نماید و با کنترل کمیت های تعیین شده به حفاظت سیستم دیزل ژنراتور و بار مصرفی به آن می پردازد . تابلو دیزل ژنراتور متناسب باقدرت ژنراتور و نوع کنترل به صورت تک سلولی طراحی می شود. درجه حفاظت تابلو باIP  های ۴۳ و ۴۴ می باشد و حفاظت های بالاتر مثل ۶۵ نیز طبق نیاز متقاضی قابل تامین است. تمام اتصالات و گره ها و شینه ها با پوشش مناسب برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی در نظر گرفته شده و شینه اصلی تابلو (شین قدرت) به گونه ای طراحی شده که در مواقع اتصال کوتاه در برابر تنش های مکانیکی مقاوم باشد. تمام سیم های AC  و DC دارای رنگ های جداگانه و همچنین دارای شماره سیم بوده که در داخل داکت پلاستیکی قرار می گیرند. تابلو دیزل ژنراتور ((تابلو حفاظت و کنترل )) به صورتی طراحی شده که تهویه مناسب در داخل تابلو انجام بگیرد. کلیه تجهیزات از نوع مرغوب و مطابق استانداردهای بین المللی می باشد. دیگر مزایا و امکانات تابلوAMF  دیزل ژنراتور (تابلو حفاظت و کنترل دیزل ژنراتور) شرکت صنعتی ماه نیرو به شرح زیر می باشند:

کنترل و نظارت برتغذیه بار مصرفی توسط شبکه یا ژنراتور به این صورت که در هنگام بروز اختلال یا قطعی در برق شبکه مراحل زیر به صورت اتوماتیک انجام می شود.

- کلید اتوماتیک دیزل ژنراتور در هنگام OVER LOAD و OVER CURRENT باعث قطع شدن مدار به جهت حفاظت می شود.

- عمل استارت دیزل به صورت اتوماتیک و با تاخیر از پیش تنظیم شده انجام می پذیرد .در صورتی که عمل استارت منجر به روشن شدن دیزل نگردد، استارت سه باربافاصله زمانی مناسب و قابل تنظیم تکرار می شود و اگر باز هم دیزل روشن نشد،فرمان قطع استارت همراه با آلارم صادر می شود.

- امکان برنامه ریزی سیستم PLC جهت عملکردهای دیگر نظیر اتصال به سیستم DCS وSCADA 

- نظارت بر پارامتر های الکتریکی و مکانیکی دیزل ژنراتورتابلوی کنترل اتوماتیک فوق بر پارامتر های مختلفی از دیزل ژنراتور و شبکه نظارت داشته و در مواقع ضروری با اعمال فرامین لازم ،سیستم رادر مقابل خطرات احتمالی محافظت مینماید. این پارامترها شامل موارد زیر است:

- نظارت و حفاظت دیزل ژنراتور در برابر کاهش فشار روغن، افزایش درجه حرارت آب و دور غیر مجاز

- نظارت بر اشکال در سیستم استارت دیزل ژنراتور 

- نظارت بر سطح ولتاژ و چگونگی شارژ باطری

- کنترل و نظارت بر سطح سوخت موجود در داخل تانک روزانه

- نظارت بر ولتاژ سه فاز برق شبکه و ژنراتور و حفاظت در مقابل OVER VOLTAGE AND UNDER VOLTAGE

- حفاظت ژنراتور در مقابل تغییرات غیرمجاز فرکانس

- حفاظت دیزل ژنراتور در برابر افزایش درجه حرارت روغن

- حفاظت ژنراتور در مقابل OVER CURRENT&EARTH FAULT&REVERSE POWERخطاها به کمک رله های حفاظتی

تابلو سنکرون و پارالل

به منظور استفاده بهینه از دیزل ژنراتورها بر اساس تغییر بار مصرفی یا سنکرون نمودن آنها با برق شهر در هنگام اوج(پیک) بار شبکه و و انتقال تمام یا قسمتی از بار به ژنراتورها ،احتیاج به استفاده از تابلوهای سنکرون می باشد. عمل سنکرون نمودن دیزل ژنراتورها باهم یا با برق شهر به عهده کنترلر سنکرون می باشد که برای هر ژنراتور به صورت مجزا در نظر گرفته می شود. با توجه به پیشرفت بردهای کنترل سنکرون و ماژول  های کنترل موتورهای دیزل کاربرد تابلوهای سنکرون روز به روز در حال افزایش است. کنترل دقیق و لحظه به لحظه دیزل و آلترناتور و وجود شبکه میان کنترلرها، به صورت کامل بر عملکرد دستگاه  ها و حفاظت  های لازم نظارت داشته و احتمال هر گونه خطر یا اتفاقی را به صفر می  رساند.

با استفاده از این تابلوها می توان به جای خرید مولدهای بزرگ، که بسیار گران قیمت و هزینه نگهداری آنها بالا می باشد، از مولدهای کوچکتر با هزینه  ی نگهداری کمتر و مصرف سوخت کمتر استفاده نمود. ضمن اینکه در زمان کم باری ، به اندازه  ی نیاز مصرف، مولدها استارت و بار را تغذیه نمایند. از دیگر مزایای این تابلوهای کنترل، قابلیت پارالل و سنکرون شدن با برق شهر می باشد که اجازه می دهد عملیات انتقال بار از ژنراتورها به شهر به صورت نرم (بدون چشمک) انجام پذیرد و یا در زمان پیک مصرف، مولدها به کمک برق شهر آمده و اضافه جریان روی ترانس برق شهر جلوگیری شود.

im2.jpg